Students
Sigurnost na radu

Sigurnost na radu / ozljeda na radu

Postupak u slučaju ozljede na radu studenata, koji rade posredstvom Student servisa, Studentskog centra Pula

Postupak u slučaju ozljede na radu (PDF) - 542,3 KB

Dokumente s informacijama o sigurnosti na radu možete preuzeti na linkovima niže.

Sigurnost na radu za studente (PDF) - 716,1 KB

``