Students
Info za poslodavce

Poslodavci - naručitelji posla

Prijava za poslodavce

Poslodavci koji do sada nisu radili sa Student servisom, a imaju potrebu za zapošljavanjem studenata, mogu se registrirati na način da ispune dolje navedeni obrazac za prijavu. Popunjeni obrazac je potrebno potpisati i pečatirati te vratiti putem e-maila ili poštom.

 Obrazac za registraciju poslodavaca (DOC) - 109,0 KB

Objava oglasa

Ukoliko želite oglašavati poslove za studente na našim web stranicama te na facebook stranici, molimo Vas da ispunite online narudžbu.

Detalji poslovanja

  • Naknada za rad je iskazana u neto iznosu. Na neto iznos ukupno se zaračunava 18,00% (12,00% netonaknade izvođaču za podmirenje troškova posredovanja i poboljšanje studentskog standarda, 5,00 % poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima, 0,5% poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu te 0,5% u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima)
  • Poslodavac je dužan odmah pri završetku obavljenog posla vratiti ugovor posredniku na obračun (sve rubrike ugovora moraju biti ispunjene, ukoliko dođe do ispravka, potrebno je pored staviti potpis i pečat osobe koja je ispravak izvršila), te platiti posredniku naknadu za obavljeni posao studenta najkasnije 15 dana od završetka posla.
  • Plaćanje se vrši ISKLJUČIVO temeljem ispostavljenog računa, od strane posrednika.

Popunjavanje ugovora o obavljanju studentskog posla

Ugovor se ispunjava u 3 primjerka te ga potpisuju: naručitelj (poslodavac), student (izvođač) i posrednik (Student servis). Poslodavac i posrednik ovjeravaju ugovor pečatom. Naručitelji koji ne koriste pečat u svojim pravnim poslovima dužni su potvrditi vjerodostojnost potpisanog Ugovora elektroničkom poštom na službenu adresu posrednika (student-servis@scpu.hr) u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.

Kako bi pravilno ispunili Ugovor o obavljanju studentskog posla, pripremili smo primjer popunjenog ugovora koji možete preuzeti na svoje računalo.

Primjer ispunjenog Ugovora o obavljanju studentskog posla (PDF) - 4,5 MB

``