Students
Obrazac za registraciju

Prijava za poslodavce

Poslodavci koji do sada nisu radili sa Student servisom, a imaju potrebu za zapošljavanjem studenata, mogu se registrirati na način da ispune dolje navedeni obrazac za prijavu. Popunjeni obrazac je potrebno potpisati i pečatirati te vratiti putem mail-a ili poštom.

Obrazac za registraciju poslodavaca (DOC) - 109,0 KB

 

``