Students
Javna nabava

Javna nabava

Javna nadmetanja Studentskog centra Pula u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Popis u vezi čl.80. ZJN 2016 objavljen je ovdje:

Popis (PDF) - 109,5 KB

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Studentski centar Pula od 1.1.2018.  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar iz čl. 28. ZJN 2016 (do 1. siječnja 2018.) objavljen je ovdje:

Registar (PDF) - 269,4 KB

Plan nabave za 2023. nalazi se Ovdje.

Plan nabave za 2022. nalazi se Ovdje.

Plan nabave za 2021. nalazi se Ovdje.

Plan nabave za 2020. nalazi se ovdje:

Plan nabave 2020 - Rebalans 1 (XLSX) - 24,7 KB

Plan nabave za 2020. (PDF) - 128,0 KB

Plan nabave za 2019. nalazi se ovdje:

Plan nabave 2019_Rebalans 1 (PDF) - 191,8 KB

Plan nabave za 2019. (PDF) - 224,9 KB

Plan nabave za 2018. nalazi se ovdje:

Plan nabave 2018_Rebalans 1 (PDF) - 211,5 KB

Plan nabave za 2018. (PDF) - 44,6 KB

Plan nabave i Rebalans plana za 2017. godinu objavljeni su ovdje:

Plan nabave 2017_Rebalans 2. (PDF) - 24,6 KB

Plan nabave 2017_Rebalans 1. (PDF) - 24,5 KB

Plan nabave 2017. (PDF) - 17,4 KB

NAP ZeJN:

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (PDF) - 797,3 KB

``