Students
Javna nabava

Javna nabava

Javna nadmetanja Studentskog centra Pula u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Popis u vezi čl.80. ZJN 2016 objavljen je ovdje:

Popis (PDF) - 109,5 KB

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Studentski centar Pula od 1.1.2018.  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar iz čl. 28. ZJN 2016 (do 1. siječnja 2018.) objavljen je ovdje:

Registar (PDF) - 269,4 KB

Plan nabave za 2024. nalazi se Ovdje

Plan nabave za 2023. nalazi se Ovdje.

Plan nabave za 2022. nalazi se Ovdje.

Plan nabave za 2021. nalazi se Ovdje.

Plan nabave za 2020. nalazi se ovdje:

Plan nabave 2020 - Rebalans 1 (XLSX) - 24,7 KB

Plan nabave za 2020. (PDF) - 128,0 KB

Plan nabave za 2019. nalazi se ovdje:

Plan nabave 2019_Rebalans 1 (PDF) - 191,8 KB

Plan nabave za 2019. (PDF) - 224,9 KB

Plan nabave za 2018. nalazi se ovdje:

Plan nabave 2018_Rebalans 1 (PDF) - 211,5 KB

Plan nabave za 2018. (PDF) - 44,6 KB

Plan nabave i Rebalans plana za 2017. godinu objavljeni su ovdje:

Plan nabave 2017_Rebalans 2. (PDF) - 24,6 KB

Plan nabave 2017_Rebalans 1. (PDF) - 24,5 KB

Plan nabave 2017. (PDF) - 17,4 KB

NAP ZeJN:

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (PDF) - 797,3 KB

``