Students
Izjava o pristupačnosti

Studentski centar Pula nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Studentskog centra Pula koje se nalazi na adresi https://www.scpu.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.scpu.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Ne postoji zasebna tema s visokim kontrastom jer trenutni predlošci to ne podržavaju, no planira se uvođenje takve teme iako je i postojeća tema napravljena s velikim kontrastom.
  • Navigacija stranicama putem tipkovnice je djelomično podržana jer je dio sadržaja napravljen u starom CMS softveru.
  • Sve slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.
  • Video zapisi nemaju tekstualne titlove jer bi njihova proizvodnja rezultirala nesrazmjernim troškovima ili ih nije moguće staviti zbog autorskih prava.
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Struktura stranice je djelomično označena na način da slijepe i slabovidne osobe znaju kad prelaze iz jedne rubrike, poglavlja ili neke druge kategorije sadržaja u drugu.
  • Vrstu i veličinu slova nije moguće proizvoljno promijeniti putem sučelja samih web stranica zbog ograničenja postojeće teme.

Trenutna posječna Lighthouse ocjena (https://web.dev/performance-scoring/) web stranica je 66%.

Studentski centar Pula radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, te će u narednim nadogradnjama nastojati postići visoku usklađenost.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samo procjene Studentskog centra Pula i tvrtke koja je unajmljena za održavanje i izradu web stranice.

Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna  2020. Studentski centar Pula će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Studentskog centra Pula korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: scpu@scpu.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

``