Students
Kontakt

Studentski centar Pula

Ulica Sv. Mihovila 3
52 100 Pula
e-mail: scpu@scpu.hr
OIB: 63288148995

IBAN:HR8523600001102182001

Student servis

Ulica Sv. Mihovila 3
52 100 Pula
tel: 052/ 555-333, 555-334; 

e-mail: student-servis@scpu.hr

Studentski dom

Preradovićeva 9
52100 Pula
tel: 052/ 555-340
e-mail: studentski-dom@scpu.hr

Studentski restoran

Preradovićeva 9A
52 100 Pula
tel: 052/ 555-345
e-mail: restoran@scpu.hr

Ravnateljica: Sanda Rojnić Sinković