Students
Dokumenti i cijene

Cijene

Cijene smještaja za  akademsku godinu 2022./2023.

Cijene smještaja (PDF) - 219,3 KB

Cijene smještaja za akademsku godinu 2023./2024.

Cijene smještaja (PDF) - 223,4 KB


Dokumenti

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskom domu Pula.

Domski red (PDF) - 2,1 MB

 

 

``