Cijene smještaja za  akademsku godinu 2022./2023.

Cijene smještaja (PDF) - 219,3 KB

 

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskom domu Pula.

Domski red (PDF) - 165,0 KB