Students
Pristup informacijama

Službenik za informiranje:

Sanda Rojnić Sinković, ravnateljica

Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Studentski centar Pula može se podnijeti pisanim putem na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
STUDENTSKI CENTAR PULA
Službenik za informiranje
Ulica sv. Mihovila 3
52100 Pula
Republika Hrvatska

ili elektroničkom poštom na adresu: srojnic@scpu.hr, telefonom na broj: +385 52 555-351

Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama (PDF) - 93,9 KB

Zahtjev za dopunu/ispravak informacija (PDF) - 133,8 KB

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (PDF) - 69,6 KB

Naknada stvarnih materijalnih troškova

Studentski centar Pula ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14. , 15/14.).

Godišnje izvješće za 2019. (PDF) - 210,5 KB

Godišnje izvješće za 2018. (PDF) - 212,2 KB

``