Students
Prava i obveze studenata

Prava i obaveze studenata - članova student servisa

  • prilikom učlanjenja predočiti sve dokumente kako je navedeno na stranici Student servis – Dokumenti za učlanjenje
  • o promjeni svog statusa ili gubitku prava, obavezno obavijestiti Student servis
  • nakon dogovora s poslodavcem, prije početka rada, podignuti Ugovor o obavljanju studentskog posla (Ugovor vrijedi za kalendarski mjesec)
  • osobno, savjesno i odgovorno obavljati ugovoreni posao
  • čuvati imovinu naručitelja posla (poslodavca)
  • nakon obavljenog posla „pobrinuti“ se za svoj Ugovor: provjeriti točnost i ispravnost upisanih podataka, potvrditi navedeno svojim potpisima, provjeriti način dostavljanja ugovora Student servisu (poslodavac, student, pošta, e–mail, ...)
  • u slučaju spriječenosti obavljanja ugovorenog posla na vrijeme obavijestiti poslodavca ili u slučaju ranijeg otkazivanja Ugovora također na vrijeme obavijestiti poslodavca, NE samo otići s radnog mjesta
  • ako se podignuti Ugovor ne realizira (iz bilo kojih razloga) potrebno je Ugovor vratiti u Student servis i to odmah po saznanju da posao neće biti obavljen - Ugovor se ne smije zlouporabiti 
  • obratiti se Student servisu ukoliko postoji neki problem u poslovnom odnosu ili odbijanju isplate ostvarene zarade
  • savjetovati se sa Student servisom oko nedoumica u poslovnom odnosu
``