Students
Provjera studentskih prava

Svaki student može prijavom putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta provjeriti ostvaruje li pravo na obavljanje studentskih poslova te ispunjava li uvjete za izdavanje Ugovora o obavljanju studentskih poslova - klikom na link https://issp.srce.hr/ .

Status studenta na visokom učilištu utvrđuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).

Podatke o statusu svakog studenta u ISSP dostavlja matično visoko učilište te slijedom navedenoga, isključivo uvidom u sustav ISSP utvrđuje se ispunjava li student uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3.,4. i 5. Zakona*.

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Uvjeti za obavljanje studentskoga posla

Članak 10.

(1) Student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskoga posla (u daljnjem tekstu: ugovor) za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište.

(2) Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.

(3) Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod.

(4) Uvjet iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na studenta koji upisuje prvu godinu studija i studenta koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdan prekid studija.

(5) Posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.

Slijedi tablica prikaza kriterija dodjele studentskih prava preuzeta od studenta koji ostvaruje pravo na rad. Ukoliko je bilo koja vrijednost različita od ovih iz tablice ne ostvarujete pravo na rad!

U slučaju netočno evidentiranih podataka, mole se studenti da se obrate u referadu nadležne ustanove.

 

``