Students
Provjera studentskih prava

Svaki student može prijavom putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta provjeriti ostvaruje li pravo na obavljanje studentskih poslova te ispunjava li uvjete za izdavanje Ugovora o obavljanju studentskih poslova - klikom na link https://issp.srce.hr/ .

Status studenta na visokom učilištu utvrđuje se uvidom u elektroničke evidencije podataka o studentima u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu studentskih prava (ISSP).

Podatke o statusu svakog studenta u ISSP dostavlja matično visoko učilište te slijedom navedenoga, isključivo uvidom u sustav ISSP utvrđuje se ispunjava li student uvjete za obavljanje studentskih poslova sukladno članku 10. stavcima 1., 2., 3.,4. i 5. Zakona*.

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Uvjeti za obavljanje studentskoga posla

Članak 10.

(1) Student može sklopiti ugovor za obavljanje studentskoga posla (u daljnjem tekstu: ugovor) za vrijeme studiranja od dana upisa na visoko učilište.

(2) Pravo na sklapanje ugovora ne može biti duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.

(3) Posrednik može posredovati za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod.

(4) Uvjet iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na studenta koji upisuje prvu godinu studija i studenta koji je u prethodnoj akademskoj godini imao opravdan prekid studija.

(5) Posrednik ne može posredovati za studenta koji je dva puta promijenio studijski program i treći puta upisuje prvu godinu iste razine.

Slijedi tablica prikaza kriterija dodjele studentskih prava preuzeta od studenta koji ostvaruje pravo na rad i koji ne ostvaruje pravo na rad

 

U slučaju netočno evidentiranih podataka, mole se studenti da se obrate u referadu nadležne ustanove.

 

``