Iznajmljivač: Biserka Prenc
Objavljeno: 22.8.2022.
Lokacija: Nova Veruda
Osoba: 2-3
€ 2500,00 kn + režije
Iznajmljivač: Biserka Prenc
Objavljeno: 22.8.2022.
Lokacija: Nova Veruda
Osoba: 1-2
€ 1500,00 kn + režije
Iznajmljivač: Ksenija Hekic
Objavljeno: 22.8.2022.
Lokacija: Centar
Osoba: 2
€ 3000 kn
Iznajmljivač: Suzana Pustijanac
Objavljeno: 22.8.2022.
Lokacija: Monte Magno
Osoba: 2
€ 3.000,00 kn + režije
Iznajmljivač: Damir Dimić
Objavljeno: 19.8.2022.
Lokacija: Veruda
Osoba: 2 studentice ili studenta
€ 3000
Iznajmljivač: Srdjan Kolarevic
Objavljeno: 16.8.2022.
Lokacija: Monte Zaro
Osoba: 2
€ 2800kuna plis rezije
Iznajmljivač: Izudin SOSEVIC SOSEVIC
Objavljeno: 16.8.2022.
Lokacija: Riva centar
Osoba: 2
€ 330 euros
Iznajmljivač: Jasminka Verk
Objavljeno: 9.8.2022.
Lokacija: Veli Vrh Pula
Osoba: 3
€ 4.500,00 kn
Iznajmljivač: Marina Martinovic
Objavljeno: 3.8.2022.
Lokacija: Monvidal
Osoba: 2
€ 360 e + rezije
Iznajmljivač: PAVICA ROZMAN
Objavljeno: 26.7.2022.
Lokacija: Gregovica
Osoba: 2
€ 350 Eur