Iznajmljivač: Dušanka Jurdana
Objavljeno: 20.9.2023.
Lokacija: Veruda
Osoba: 1-3
€ 650
Iznajmljivač: Nina Balić
Objavljeno: 19.9.2023.
Lokacija: Centar, preko puta tržnice
Osoba: 2-3
€ 600,00 i režije
Iznajmljivač: Suzana Tokmadžić
Objavljeno: 18.9.2023.
Lokacija: Centar
Osoba: Dvije
€ 500 + režije
Iznajmljivač: Igor Hoegler
Objavljeno: 15.9.2023.
Lokacija: Vidikovac
Osoba: za 1 osobu (250€) ili dvoje (300€)
€ 300 + režije
Iznajmljivač: Miroslav Jakob
Objavljeno: 15.9.2023.
Lokacija: Strogi centar - Arena - ACI marina
Osoba: 2 - 3
€ 600
Iznajmljivač: Daniela Tesevic
Objavljeno: 15.9.2023.
Lokacija: Vidikovac
Osoba: 2
€ 330
Iznajmljivač: Irena Vasilj
Objavljeno: 14.9.2023.
Lokacija: Centar Riva
Osoba: 1 ili2
€ 400
Iznajmljivač: Željka Olah
Objavljeno: 14.9.2023.
Lokacija: šijana
Osoba: 2
€ 500
Iznajmljivač: Marija Nedveš
Objavljeno: 13.9.2023.
Lokacija: Punta
Osoba: 2
€ 400 eura+režije
Iznajmljivač: Zdenko Ružić
Objavljeno: 12.9.2023.
Lokacija: Šijana
Osoba: 2
€ 330