Iznajmljivač: Magda Bratičić
Objavljeno: 5.9.2022.
Lokacija: Centar, Monte Zaro
Osoba: 1-2
€ 3.500,00 + režije
Iznajmljivač: Sandra Perinić
Objavljeno: 2.9.2022.
Lokacija: Busoler
Osoba: 2
€ 3.600,00 kn
Iznajmljivač: Željko Popović
Objavljeno: 30.8.2022.
Lokacija: Pula, centar
Osoba: 4
€ 4500 + režije
Iznajmljivač: Željko Popović
Objavljeno: 30.8.2022.
Lokacija: Pula, centar
Osoba: 4
€ 4500
Iznajmljivač: Anđelka Stojanović
Objavljeno: 30.8.2022.
Lokacija: Veruda Porat (blizina Tehničke škole Pula, bolnica Medico, poliklinika Peharec)
Osoba: 2
€ 2800.00 kn + struja i voda
Iznajmljivač: Anđelka Stojanović
Objavljeno: 30.8.2022.
Lokacija: Veruda Porat (blizina Tehničke škole Pula, bolnica Medico, poliklinika Peharec)
Osoba: 1
€ 1800.00 kn + struja i voda
Iznajmljivač: Jadranka Komić
Objavljeno: 29.8.2022.
Lokacija: Centar
Osoba: 2-4
€ 4.000 + režije
Iznajmljivač: Marko Tomašević
Objavljeno: 24.8.2022.
Lokacija: Veruda Porat
Osoba: 1-2
€ 350 EUR
Iznajmljivač: Svjetlana Sandic
Objavljeno: 24.8.2022.
Lokacija: Centar
Osoba: 2
€ 3000+rezije
Iznajmljivač: Dragan Ivetić
Objavljeno: 23.8.2022.
Lokacija: Centar
Osoba: 1
€ 300 eura (uključene sve režije)