Iznajmljivač: Antonio Mocinic Kuhta Močinić
Objavljeno: 26.7.2022.
Lokacija: Veruda
Osoba: do 2
€ 340
Iznajmljivač: Ljiljana Simic
Objavljeno: 11.7.2022.
Lokacija: Arena, centar
Osoba: 1
€ 2200kn/290e
Iznajmljivač: Stan Stoja
Objavljeno: 11.7.2022.
Lokacija: Stoja
Osoba: 2
€ 3000
Iznajmljivač: Mihaly Tasi
Objavljeno: 27.5.2022.
Lokacija: Makarska
Osoba: 3
€ 1000
Iznajmljivač: Eduard Kletečki
Objavljeno: 14.3.2022.
Lokacija: Kaštanjer, Rakovčeva ul.
Osoba: 2 osobe
€ 2000,00 Kn + režije
Iznajmljivač: Silvia Vlah
Objavljeno: 24.2.2022.
Lokacija: Centar kod Arene
Osoba: 1-2
€ 1650kn (režije uključene)
Iznajmljivač: Silvana Vlah
Objavljeno: 29.11.2021.
Lokacija: Centar kod Arene
Osoba: 1
€ 1500(rezije ukljucene)
Iznajmljivač: Petra Zakinja
Objavljeno: 20.10.2021.
Lokacija: Veruda
Osoba: 2
€ 2600 kn plus rezije
Iznajmljivač: Sandra Perinić
Objavljeno: 18.10.2021.
Lokacija: Busoler
Osoba: 1 ili 2
€ 3000 kuna s uključenim režijama
Iznajmljivač: Sandra Perinić
Objavljeno: 18.10.2021.
Lokacija: Busoler
Osoba: 1 ili 2
€ 3000 kuna s uključenim režijama