18. travnja 2017.
OBAVIJESTI

Poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih projekata i programa redovitih studenata

U privicima se nalaze poziv, kriteriji i obrasci za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih projekata i programa redovitih studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u 2017. godini.