Poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih projekata i programa redovitih studenata

Objavljeno: 18. travnja 2017.

U privicima se nalaze poziv, kriteriji i obrasci za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih projekata i programa redovitih studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u 2017. godini.