Peti pulski karneval na Karolini

Peti pulski karneval na Karolini

Subota 23. veljače, Pula u 12:00