12. kolovoza 2016.
OBAVIJESTI

Privremeni rezultati Natječaja za primanje redovitih studenata u Studentski dom Pula i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca u Puli u ak.god. 2016./2017.

Na natječaj se prijavilo ukupno 493 studenata, prijava s nepotpunom dokumentacijom bilo je 13, a ukupno je bodovano 480 prijava.

 

Prema odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, UR broj 533-20-16-0003, od 24. lipnja 2016. godine, o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2016./2017. u Studentski dom Pula je smješteno 136 studenata. Od toga je šest studenata ostvarilo pravo na smještaj temeljem programa Erasmus+ te jedan student u skladu s Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Pravo na subvencioniranje privatnog smještaja u Puli ostvarilo je 130 studenata.

 

Abecedna lista prijavljenih na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom izvješena je na oglasnoj ploči Studentskog doma Pula. Ostvareno pravo i broj bodova prema pojedinom kriteriju te cijelu listu, studenti mogu pogledati na web stranice www.scpu.hr

 

Studenti mogu uputiti prigovor na rezultate natječaja Povjerenstvu za prigovore Studentskog centra Pula u roku od osam dana (do 20. kolovoza, uključivši i subotu, 20. kolovoza) od dana objave rezultata, isključivo preporučenom poštom, na adresu:

STUDENTSKI CENTAR PULA

STUDENTSKI DOM PULA

PRERADOVIĆEVA 28A, 52100 PULA

s naznakom

„POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA“

 

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se podnosi ukoliko se smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja po nekom od kriterija natječaja.

 

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od osam dana po isteku roka za prigovore, s konačnim rezultatima, na oglasnoj ploči Studentskog doma Pula te na web stranici Studentskog centra Pula www.scpu.hr

 

Želje vezane za odabir sobe i cimera/icu studenti mogu slati putem mail adrese studentski-dom@scpu.hr nakon objave konačnih rezultata.

 

OVO SU PRIVREMENI REZULTATI NATJEČAJA,

KONAČNI ĆE BITI OBJAVLJENI NAKON RJEŠAVANJA PRIGOVORA.

 

Uz konačne rezultate, studenti će dobiti upute što trebaju dalje činiti.

 

U Puli, 12. kolovoza 2016.