Poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih projekata

Objavljeno: 03. svibnja 2019.

U privicima se nalaze poziv, kriteriji i obrazac za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti/projekata/programa studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u 2019. godini