06. veljače 2017.
OBAVIJESTI

Novi Pravilnik o porezu na dohodak

Ministarstvo financija Republike Hrvatske objavilo je novi Pravilnik o porezu na dohodak u kojem i službeno stoje odredbe o oporezivanju rada preko studentskih ugovora. Zarade koje studenti ostvare preko svojih ugovora država će oporezivati tek kad godišnji iznos prijeđe 60.600 tisuća kuna.

Novi Pravilnik o porezu na dohodak (www.porezna-uprava.hr)

 

​Obzirom da su objavljenim Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/17)  bile obuhvaćene razrade samo nužnih odredbi Zakona o porezu na dohodak, a radi nejasnoća te pogrešnih tumačenja pojedinih odredbi Zakona (osobito u djelu oporezivanja primitaka učenika i studenata) donesen je cjelovit Pravilnik o porezu na dohodak koji je objavljen u Narodnim novinama broj 10/17. Stupanjem na snagu istog prestaje važiti Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/17). 

U nastavku se navode novine obuhvaćene novim Pravilnikom o porezu na dohodak:

1. propisano je da je se primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima uvećani za iznos godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka smatraju u dijelu razlike više isplaćenog iznosa, primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak:

-  ako učenik ili student na redovnom školovanju u tijeku kalendarske godine po osnovi ukupnih isplata za rad preko učeničkih i studentskih udruga po posebnim propisima, ostvari pojedinačni ili ukupni primitak umanjen za naknadu za posredovanje, veći od propisanog neoporezivog iznosa od 15.000,00 kuna uvećanog za iznos godišnjeg osnovnog osobnog odbitka  od 45.600,00 na razliku primitka iznad toga iznosa utvrđuje se drugi dohodak (na razliku iznad 60.600,00 kuna)

-  po osnovi primitaka koje ostvare učenici ili studenti neovisno o tome radi li se o neoporezivom iznosu (do 60.600,00 kuna ili iznad 60.600,00 kuna ne postoji obveza doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima (5%) i doprinosa za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (0,5% ), a što je obveza posrednika pri zapošljavanju i kao takva postojala je i do sada. Ovim putem napominjemo da se predmetna obveza doprinosa obračunava na osnovicu i da kao takva ni na koji način ne utječe na ukupan iznos ostvarenih primitaka učenika ili studenta na redovnom školovanju. 

(...)

Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka
Članak 55.

(3) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga utvrđuje se i plaća od osnovice koju čini iznos primitka iznad propisanog godišnjeg iznosa od 60.600,00 kuna, a koji se sastoji od iznosa od 15.000,00 kuna iz članka 6. stavka 1. r.br. 2. ovoga Pravilnika i iznosa godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka iz članka 14. stavka 3. Zakona."

Više informacija na:

http://narodne-novine.nn.hr/cl…/sluzbeni/2017_02_10_289.html