28. rujna 2016.
OBAVIJESTI

"Orijentacijski dan"

"Orijentacijski dan"

Obavještavamo vas da nastava za prvu godinu preddiplomskog studija na Fakultetu ekonomije i «Dr. Mijo Mirković», studiju Ekonomije i Poslovne ekonomije započinje 3. listopada 2016. godine, odnosno 4. listopada 2016. godine za prvu godinu diplomskog studija, prema nastavnom planu i objavljenom rasporedu nastave.

U ponedjeljak, 3. listopada održava se  «Orijentacijski dan»  namijenjen upoznavanju studenata prve godine preddiplomskog studija te svih studenata koji su na rang listi ili u tijeku upisa na prvu godinu diplomskog studija, s pravilima studiranja, službama Fakulteta  i njihovim radom te sa ostalim važnim informacijama. Više o sadržaju «Orijentacijskih dana» možete saznati na sljedećoj poveznici

http://www.fet.unipu.hr/_news/83814/Obavijest%20studentima%20FET_2016_aktivnosti_final.pdf