26. srpnja 2016.
OBAVIJESTI

Natječaj za subvenciju smještaja otvoren je do subote

Subota, 30. srpnja zadnji je dan za prijavu na natječaj za smještaj studenata u Studentskom domu Pula i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca u Puli u akademskoj godini 2016./2017. Dokumentacija se osobno može predati do petka 29. srpnja do 15.30 sati, a uvažavat će se i ona poslana preporučenom poštom zadnjeg dana natječaja 30. srpnja.