09. srpnja 2024.
OBAVIJESTI

Natječaj za subvencionirano stanovanje studenata u redovitom statusu na visokim učilištima u Puli u akademskoj godini 2024./2025.

Od 03. srpnja 2024. do 26. srpnja 2024. godine otvoren je Natječaj za subvencionirano stanovanje studenata u redovitom statusu na visokim učilištima u Puli u akademskoj godini 2024./2025.

U privitcima ove obavijesti nalazi se tekst Natječaja i svi potrebni obrasci. Molimo Vas da sve pažljivo pročitate i preuzmete potrebne obrasce.

Za prijavu na Natječaj potrebno je popuniti i web formu PRIJAVA NA NATJEČAJ. Nakon što popunite, prijavu je potrebno ispisati, potpisati i dostaviti zajedno sa ostalom natječajnom dokumentacijom.