13. listopada 2023.
OBAVIJESTI

Natječaj za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. studentima u redovitom statusu koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Natječaj za dodjelu 12.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2023./2024. studentima u redovitom statusu koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 114/23.) provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente nižega socio-ekonomskog statusa.
 
Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:

  1. D-1 – studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; djeca civilnih osoba poginulih, umrlih ili nestalih u Domovinskom ratu, djeca civilnih invalida iz Domovinskog rata i civilni invalidi iz Domovinskog rata iz članka 45. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata; studenti koji su djeca smrtno stradalih osoba iz članka 107. Zakona o protuminskom djelovanju, čija je smrt nastala zbog ozljede na radu za vrijeme obavljanja poslova iz članka 107. ovog Zakona;
  2. E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa (prosječni mjesečni prihodi po članu kućanstva ne smiju prelaziti 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom);
  3. P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na doktorske studije na poslijediplomskoj razini.

Aktualni natječaj za akademsku godinu 2023./2024. raspisan je 12. listopada 2023., a studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkoga obrasca.
Sredstva za natječaj osigurana su u Državnome proračunu i Europskome socijalnom fondu plus (ESF+) u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. 
Mjesečni iznos državne stipendije je 1.506,90 HRK / 200,00 EUR* i isplaćivat će se u devet mjesečnih rata za razdoblje od listopada 2023. do lipnja 2024. Isplata stipendija započinje 15 dana nakon objave odluka iz članka 17. Pravilnika.

Za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu elektroničku adresu:

drzavne-stipendije@mzo.hr ili na brojeve telefona: 01/4594-151, 01/4594-175 i 01/4594-150. 

Upute i važne obavijesti za studente koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu državnih stipendija, popis studija deficitarnih zanimanja i obrazac Izjave o članovima kućanstva koji nemaju osobni identifikacijski broj (OIB) sastavni su dio Natječaja za dodjelu državnih stipendija.

 Tekst natječaja na linku: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-12-000-drzavnih-stipendija-za-akademsku-godinu-2023-2024-studentima-u-redovitom-statusu-koji-studiraju-na-visokim-ucilistima-u-republici-hrvatskoj/5809