27. rujna 2023.
OBAVIJESTI

Orijentacijski dan za studente prvih godina studija

Orijentacijski dan za studente prvih godina studija

Orijentacijski dan za studente prvih godina prijediplomskih studija će se održati u ponedjeljak, 2. listopada u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, u dvoranama Pula (prizemlje) i Istra (1. kat) prema rasporedu:

  • Od 8.30 do 9.30 sati u dvorani Pula - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
  • Od 9.15 do 10.15 sati u dvorani Istra – Filozofski fakultet
  • Od 9.45 do 10.45 sati u dvorani Pula – Fakultet informatike
  • Od 11 do 12 sati u dvorani Istra – Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
  • Od 11.45 do 12.45 sati u dvorani Pula – Studij Dizajna i audiovizualne komunikacije
  • Od 12.15 do 13.15 sati u dvorani Istra – Tehnički fakultet
  • Od 13 do 14 sati u dvorani Pula – Fakultet prirodnih znanosti
  • Od 13.30 do 14.30 sati u dvorani Istra – Muzička akademija
  • Od 14.15 do 15.15 sati u dvorani Pula – Studij Sestrinstvo

Nakon pozdravnih riječi prorektorice za akademska pitanja, upise i potporu studentima prof.dr.sc. Mirjane Radetić-Paić predstavit će se:

-Ured za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje

-Službe za informatičku potporu

-Ured za partnerstvo i projekte

-Sveučilišna knjižnica

-Psihološko savjetovalište za studente i Ured za studente s invaliditetom

-Studentski zbor

-Studentski centar