01. rujna 2023.
OBAVIJESTI

Konačna rang lista natječaja za subvencionirani smještaj redovitih studenata u akademskoj godini 2023./2024.

U Puli, 01 rujna 2023.

Broj: 01-124/23/1-1

 

Po isteku roka za podnošenje prigovora na privremenu rang listu natječaja za subvencionirani smještaj studenata u redovitom statusu u Studentski dom Pula u akademskoj godini 2023./2024., Povjerenstvo za rješavanje prigovora održalo je sjednicu 31. kolovoza 2023. godine. Odluke o prigovorima dostavljene su podnosiocima prigovora elektronskom i preporučenom poštom.

Ukupno je pristiglo 18 prigovora, od kojih je 3 usvojeno a 15 odbijeno. Jedan student je odustao od ostvarenog prava na smještaj unutar roka za podnošenje prigovora.

Nakon provedenog postupka po prigovorima te izvršenih korekcija, Povjerenstvo za prigovore utvrdilo je konačnu rang listu koja se nalazi u privitku ove obavijesti.

Pregled kriterija temeljem kojih su ostvareni bodovi, studenti koji su se prijavili na natječaj mogu pogledati OVDJE.

Molimo pogledajte Upute studentima koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentski dom Pula a koje se nalaze u privitku ove obavijesti.

 

Subvencija troškova stanovanja studenata kod privatnih stanodavaca

Sukladno Odluci o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024. Ministarstva znanosti i obrazovanja, Studentski centar Pula dodijelit će subvenciju za studente koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravo na subvenciju ostvaruje 55 studenata koji su sudjelovali na Natječaju Studentskog centra Pula te koji udovoljavaju uvjetima natječaja sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu, a nisu ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Pula, po redoslijedu na konačnoj rang listi.

Subvencija smještaja kod privatnog stanodavca iznosi 60 eura mjesečno.

Studenti gube pravo na subvenciju privatnog smještaja u slučaju naknadnog ostvarivanja prava na smještaj u studentskom domu te u slučaju odbijanja prava na smještaj u studentskom domu.

Studentima koji su ostvarili pravo na subvenciju uputit će se poziv za dostavu dokumentacije u drugoj polovici listopada. Dokumenti koje će biti potrebno dostaviti su uvjerenje o boravištu, broj IBAN-a na koji će ići isplate i potvrdu o statusu redovitog studenta u akademskoj godini 2023./2024.

Poziv studentima koji su ostvarili pravo na subvenciju bit će upućen u drugoj polovici listopada nakon useljenja studenata u studentski dom.