14. kolovoza 2023.
OBAVIJESTI

Privremeni rezultati Natječaja za subvencionirani smještaj studenata u redovitom statusu u Studentski dom Pula u akademskoj godini 2023./2024.

Broj: 01-124/23

U Puli, 14. kolovoza 2023.

 

Na natječaj za subvencionirani smještaj redovitih studenata u Studentski dom Pula u akademskoj godini 2023./2024. pristiglo je ukupno 615 prijava.

Prema Odluci MZO o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024., KLASA: 602-01/23-03/00076, URBROJ: 533-04-23-0001, kvota za subvencionirani smještaj u Studentski dom Pula je 366 mjesta te kvota po posebnim odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja je 8 mjesta.

Prema članku 26.1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje, od ukupnog broja smještajnih kapaciteta izgrađenih sredstvima Europske unije, Studentski centar Pula obvezan je osigurati 180 mjesta za studente s invaliditetom i studente čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65% proračunske osnovice.

Privremena rang lista prijavljenih na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom objavljena je na oglasnoj ploči Studentskog doma Pula, Preradovićeva 9 i na službenoj internetskoj stranici Studentskog centra Pula u Privitku ove obavijesti (pogledati na kraju obavijesti u Privitcima).

Pregled kriterija temeljem kojih su ostvareni bodovi, studenti koji su se prijavili na natječaj mogu pogledati OVDJE.

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se isključivo preporučenom poštom Povjerenstvu za rješavanje prigovora u roku od osam dana od dana objave privremene rang liste, zaključno do 22. kolovoza 2023.  na adresu:

STUDENTSKI CENTAR PULA

STUDENTSKI DOM PULA

PRERADOVIĆEVA 9, 52100 PULA

s naznakom

„POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA“

 

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se podnosi ukoliko se smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora donijet će odluku o prigovorima i utvrditi konačnu rang listu najkasnije u roku od najviše petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Konačna rang lista bit će objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Studentskog centra Pula www.scpu.hr.

Upute studentima koji su ostvarili traženo pravo biti će objavljene uz konačne rezultate Natječaja.

OVO SU PRIVREMENI REZULTATI NATJEČAJA, KONAČNI ĆE BITI OBJAVLJENI NAKON RJEŠAVANJA PRIGOVORA.