15. lipnja 2022.
OBAVIJESTI

Informacija za studente o naknadama za obavljanje studentskih poslova i oporezivanju

Povrat poreza na dohodak (mlade osobe) –  NE ODNOSI se na studentske zarade ostvarene putem Ugovora o obavljanju studentskih poslova

Studenti za primitke ostvarene temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova, ukoliko su zbog prekoračenja propisanog neoporezivog iznosa (63.000,00 kn) platili porez i prirez na dohodak, ne ostvaruju pravo na povrat poreza PO OSNOVI GODINA ŽIVOTA (KAO MLADE OSOBE) iz razloga što se primitak ostvaren temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova smatra DRUGIM DOHOTKOM - TO NIJE NESAMOSTALAN RAD.

Naime, čl.46. Zakona o porezu na dohodak propisao je da se godišnji porez na dohodak koji se utvrđuje prema poreznoj osnovici iz čl. 18. Zakona umanjuje:

  • fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona) – za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 20%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona)
  • fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona) – za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se plaća godišnji porez po stopi od 20%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. toč. 1. Zakona).

 

Napominjemo kako Studentski centar Pula nije nadležan za tumačenje poreznih propisa već je nadležna Porezna uprava.

Za točne informacije i izračune molimo konzultirajte nadležne službe u Poreznoj upravi jer je svaki student poseban slučaj i ne možemo odgovarati za situacije o kojima nemamo dovoljno saznanja, točnije o svim ostalim primicima koje studenti ostvaruju, a uzimaju se u izračun prilikom godišnjeg obračuna poreza na dohodak (npr. stipendije i dr.).