25. travnja 2023.
OBAVIJESTI

Podsjetnik studentima na način rada putem Student servisa

PRAVA I OBAVEZE STUDENATA (IZVOĐAČA) – ČLANOVA STUDENT SERVISA

 

- prilikom učlanjenja predočiti sve dokumente kako je navedeno na www.scpu.hr

(Student servis – Učlanjenje)

- o promjeni svog statusa ili gubitku prava, obavezno obavijestiti Student servis

- nakon dogovora s poslodavcem, prije početka rada, podignuti Ugovor o obavljanju studentskog posla (Ugovor vrijedi za kalendarski mjesec)

- osobno, savjesno i odgovorno obavljati ugovoreni posao

- čuvati imovinu naručitelja posla (poslodavca)

- nakon obavljenog posla „pobrinuti“ se za svoj Ugovor: provjeriti točnost i ispravnost upisanih podataka, potvrditi navedeno svojim potpisima, provjeriti način dostavljanja ugovora Student servisu (poslodavac, student, pošta, e–mail, ...)

- u slučaju spriječenosti obavljanja ugovorenog posla na vrijeme obavijestiti poslodavca ili u slučaju ranijeg otkazivanja Ugovora također na vrijeme obavijestiti poslodavca, NE samo otići s radnog mjesta

- ako se podignuti Ugovor ne realizira (iz bilo kojih razloga) potrebno je Ugovor vratiti u Student servis i to odmah po saznanju da posao neće biti obavljen - Ugovor se ne smije zlouporabiti

- obratiti se Student servisu ukoliko postoji neki problem u poslovnom odnosu ili odbijanju isplate ostvarene zarade

- savjetovati se sa Student servisom oko nedoumica u poslovnom odnosu