01. srpnja 2021.
OBAVIJESTI

Studentski restoran i pizzerija Studentskog centra Pula prestaju s radom za studente od 15. srpnja do 1.rujna

Sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, Studentski restoran i pizzerija Studentskog centra Pula, 15. srpnja prestaju s radom za studente te započinju s radom 1.rujna 2021.