01. rujna 2020.
OBAVIJESTI

Konačna rang lista za smještaj studenata u Studentski dom Pula i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca u Puli u ak. godini 2020/2021.

U Puli, 01. rujna 2020.

 

Po isteku roka za podnošenje prigovora na privremenu rang listu natječaja za smještaj studenata u studentski dom Pula i subvencioniranje smještaja za studente koji stanuju kod privatnih stanodavaca u Puli u akademskoj godini 2020/2021, Povjerenstvo za rješavanje prigovora održalo je sjednicu 01. rujna 2020. Odluke o prigovorima dostavljene su podnosiocima prigovora elektronskom i preporučenom poštom.

Ukupno je pristiglo jedanaest prigovora od kojih je jedan usvojen, a deset odbijeno.

Nakon provedenog postupka po prigovorima te izvršenih korekcija, Povjerenstvo za prigovore utvrdilo je konačnu rang listu koja se nalazi u privitku ove obavijesti.

Pregled kriterija temeljem kojih su ostvareni bodovi, studenti koji su se prijavili na natječaj mogu pogledati OVDJE.

Upute studentima koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom Pula i subvenciju smještaja kod privatnih stanodavaca nalaze se u privitku ove obavijesti.