Rang-liste dobitnika stipendija za izvrsne redovite studente Sveučilišta

Objavljeno: 21. lipnja 2016.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje rang-liste dobitnika stipendija za izvrsne redovite studente Sveučilišta. Rok za pisani prigovor iznosi 8 dana od dana objave rang-lista na mrežnim stranicama. Zadnji dan roka za prigovor je 27. lipnja 2016.
Prigovori se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (prigovor na rezultate Natječaja za dodjelu stipendija izvrsnim studentima), Zagrebačka 30, 52100 Pula.

Rang lista za dodjelu stipendija za I. kategoriju

1.     ANJA ĆELAP (Nenad), rođena 17.2.1997., upisana na preddiplomski sveučilišni studij Glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Puli u akademskoj godini 2015./2016. – 897,50 bodova

Rang lista za dodjelu stipendija za II. kategoriju – prva skupina

1.     MATEJA BUKOVAC (Marko), rođena 7.8.1994., upisana na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj godini 2013./2014. – 290,52 bodova 

Rang lista za dodjelu stipendija za II. kategoriju – druga skupina

 a)    Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“

1.     KRISTINA VIDA (Stjepan), rođena 3.7.1991., upisana na diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, smjer Financijski management na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u akademskoj godini 2014./2015. – 285 bodova

2.     NATALI VIDMAR IVEZIĆ (Darko), rođena 17.5.1990., upisana na diplomski sveučilišni studij Ekonomije na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u akademskoj godini 2014./2015. – 285 bodova

3.     KRISTIAN TOMIČIĆ (Dragan), rođen 19.6.1991., upisan na diplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije, smjer Financijski management na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u akademskoj godini 2014./2015. – 277,5 bodova

b)    Muzička akademija u Puli

1.     MIHAEL MATIĆ (Lucija), rođen 2.5.1995., upisan na preddiplomski sveučilišni studij Klasične harmonike na Muzičkoj akademiji u Puli u akademskoj godini 2014./2015. – 263,25 bodova

c)     Filozofski fakultet

1.     ZORAN TURK (Dragan), rođen 3.7.1989., upisan na preddiplomski sveučilišni studij Povijesti na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2014./2015. – 276,85 bodova

d)    Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

1.     MARIJANA JELČIĆ (Đulijano), rođena 12.5.1994., upisana na preddiplomski stručni studij Predškolskog odgoja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj godini 2013./2014. – 276 bodova

e)     Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije:

1.     MIA LUKIĆ (Dragoslav), rođena 3.12.1990., upisana na preddiplomski sveučilišni studij Kulture i turizma na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2013./2014. – 287,97 bodova

f)     Odjel za prirodne i zdravstvene studije:

Nema niti jednog prijavljenog kandidata, a prema Natječaju za dodjeljivanje stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, ukoliko se za pojedinu kategoriju, odnosno kupinu unutar kategorije ne prijavi niti jedan student, višak stipednija iz te kategorije (skupine) prebacit će se u onu za koju se prijavio najveći broj studenata.

g)    Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije:

1.     DOROTEO MACAN (Lučano), rođen 3.5.1994., upisan na preddiplomski sveučilišni studij Informatike na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2013./2014. – 244,98 bodova