12. kolovoza 2019.
OBAVIJESTI

Privremeni rezultati Natječaja za smještaj studenata u studentski dom Pula i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca u Puli u akademskoj godini 2019/2020

Broj: 01-218/19-1

U Puli. 12. kolovoza 2019.

 

Na Natječaj je pristiglo 426 prijava, od toga 363 potpunih i bodovanih.

Prema Odluci MZO o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019/2020, Klasa: 602-01/19-03/0087, URBROJ: 533-04-19-0001, kvota za  smještaj u Studentski dom Pula je 130 studenata, kvota za smještaj u studentski dom po posebnim odlukama je 6 studenata te kvota za smještaj kod privatnog stanodavca je 160 studenata.

Privremena rang lista prijavljenih na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom objavljena je na oglasnoj ploči Studentskog doma Pula, Preradovićeva 28A i na web portalu Studentskog centra Pula u Privitku ove obavijesti. 

 

Pregled kriterija temeljem kojih su ostvareni bodovi, studenti koji su se prijavili na Natječaj mogu pogledati OVDJE.

 

Studenti mogu uputiti prigovor na privremene rezultate natječaja Povjerenstvu za prigovore Studentskog centra Pula u roku od osam dana od dana objave privremenih rezultata, zaključno sa 20. kolovozom 2019. pisanim putem na adresu:

STUDENTSKI CENTAR PULA

STUDENTSKI DOM PULA

PRERADOVIĆEVA 28A, 52100 PULA

s naznakom

„POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA“

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se podnosi ukoliko se smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja po nekom od kriterija natječaja.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije 15 dana od isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang listu.

OVO SU PRIVREMENI REZULTATI NATJEČAJA,

KONAČNI ĆE BITI OBJAVLJENI NAKON RJEŠAVANJA PRIGOVORA.