Od 1. srpnja izdavanje isključivo e-računa

Objavljeno: 20. lipnja 2019.

Stupanjem na snagu članka 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), od 01. srpnja 2019. izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

 

Stoga će Studentski centar Pula, OIB:63288148995, od 1. srpnja 2019. godine sve elektroničke račune zaprimati isključivo putem centralnog sustava FINA-e e-Račun za državu, te su svi poslovni partneri koji Studentskom centru Pula kao obvezniku javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni od 1. srpnja 2019. godine za svoje isporuke izdavati elektroničke račune putem centralnog sustava FINA-e. Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem ostalih davatelja usluge, ali pod uvjetom da su povezani sa centralnim sustavom FINA-e.

 

Elektronički račun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom obliku, a koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu. Skrećemo pozornost da račun poslan mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa, pa takve ulazne račune Studentski centar Pula neće zaprimati.

 

Slijedom navedenog, nakon 1. srpnja 2019. godine Studentski centar Pula neće smjeti vršiti plaćanje po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom i sve zaprimljene račune u drugom obliku vraćat će pošiljatelju. Zbog toga je vrlo važno da od navedenog datuma svi poslovni partneri Studentskog centra Pula imaju mogućnost slanja e-Računa.

 

Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU Normom prema centralnom sustavu Fine e-Račun za državu, možete pronaći na FINA-im web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.