Stipendije više ne ulaze u cenzus od 15.000 kuna za korištenje osobnog odbitka

Objavljeno: 15. ožujka 2019.

 

Uzdržavanom djecom smatrat će se djeca čiji oporezivi primitci, primitci na koje se plaća porez i drugi primitci koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom te ne prelaze svotu od 15.000 kuna na godišnjoj razni, izračunanu kao šesterostruku svotu osnovice osobnog odbitka (2.500 x 6)

Sukladno članku 17. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18) uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom (dalje u tekstu: uzdržavani članovi) smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

Među dosadašnjim primitcima koji ne ulaze u taj cenzus, novitet su stipendije (neovisno tko ih isplaćuje), nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja.

Porezni obveznici koji koriste uvećani osobni odbitak za djecu koja primaju stipendije, nagrade za izvrsnost i potpore za školovanje djeteta do 15. godine, ako su djeca ostvarila primitaka po toj osnovi više od cenzusa 15.000 kuna, mogu i dalje koristiti uvećani osobni odbitak.

Važno za istaknuti je to da o cenzusu od 15.000 kuna i dalje trebaju voditi računa roditelji čija djeca ostvaruju primitke, primjerice putem studentskog servisa ili učeničke udruge jer ti primitci nisu isključeni iz navedenog cenzusa.

Stoga, kad se tijekom poreznog razdoblja premaši navedeni cenzus, porezni obveznik nema pravo na uvećani osobni odbitak za cijelu godinu, a poslodavac u dogovoru s radnikom može prestati koristiti osobni odbitak za dijete od mjeseca kada je radnik saznao za činjenice o premašivanju primitaka u svoti višoj od 15.000 kuna. Porezna će uprava neovisno o tome obaviti poseban postupak oporezivanja i sama ispraviti  poreznu osnovicu radi neovlašteno korištenoga osobnog odbitaka za dio godine ili za cijelo porezno razdoblje (ako porezni obveznik nije reagirao na vrijeme tijekom godine.

Poslodavac ne može i nije u obvezi voditi brigu o visini primitaka uzdržavane djece i uzdržavanih članova. O njima treba brigu voditi sam porezni obveznik.

Valja napomenuti da učenici i redoviti studenti nisu obvezni, prema Zakonu o porezu na dohodak, podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak ako su ostvarili samo neoporezive primitke ili primitke oporezivane na način propisan za drugi dohodak.