Sveta misa za studente

Objavljeno: 22. studenoga 2018.

Sveta misa za novu akademsku godinu će se održati u srijedu, 28. studenog, u 14 sati u kapeli Sv. Mihovila arkanđela, Zagrebačka 30 (krug bolnice).