08. studenoga 2018.
OBAVIJESTI

Zakon o obavljanju studentskih poslova

Dana 8. studenog 2018. godine stupa na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN broj 96/2018)

 

  • ugovor mogu sklopiti redovni/izvanredni studenti i druge osobe sukladno odredbama članka 2. Zakona,
  • ugovor o obavljanju studentskog posla se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla,
  • u pravilu ugovor se zaključuje za kalendarski mjesec, iznimno najduže na 45 dana,
  • najmanja neto cijena sata rada za 2018. godinu iznosi 21,50 kn,
  • doprinosi i naknade na neto cijenu rada se povećavaju s dosadašnjih 17,50% na 18,00%,
  • ugovor, između ostalog, mora sadržavati podatke o početku i očekivanom trajanju posla,
  • obveza naručitelja posla je dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla,
  • obveza naručitelja posla je platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

 

Studentski centar od 8. studenog 2018. godine će svim studentima i drugim osobama, za koje je Zakonom predviđena mogućnost obavljanja studentskih poslova, omogućiti učlanjenje u student servis, odnosno omogućiti sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla.

 

Do donošenja pravilnika kojim će ministrica propisati oblik obrasca ugovora koristit će se stari obrazac ugovora o djelu redovitog studenta uz obvezno potpisivanje izjave od strane studenata.(link na izjavu)

Sve dodatne upite vezano za obavljanje studentskih poslova možete postaviti  student servisu u koji ste učlanjeni.

 

Link na Zakon

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1851.html