02. siječnja 2019.
OBAVIJESTI

Obavijest poslodavcima Student servisa

 

Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN br.96/18) stupio je na snagu 8.11.2018.g.

1. Ugovor se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla.

2. Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla.

Iznimno, ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana. Naručitelj posla nakon obavljenoga posla na ugovoru popunjava obračun konačnog broja sati ili dana obavljanja posla (količinu posla) i stavlja svoj potpis, a izvođač svojim potpisom potvrđuje da je suglasan s obračunom.

3. Naručitelj posla je dužan dostaviti ovjereni ugovor posredniku odmah po završetku posla, u protivnom posrednik je dužan poslati opomenu.

4. Ugovori sklopljeni za rad u 2018. g. moraju se ODMAH po završetku posla dostaviti posredniku, a najkasnije do 15.01.2019., ali u njima ne smije biti obračunato razdoblje rada nakon/duže od 31.12.2018.

Ovo se ne odnosi na ugovore koji su izdani u 2018., a u kojima je naznačen početak rada 1.1.2019.

5. Naručitelj posla je dužan platiti posredniku naknadu za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

6. Neto cijena rada se uvećava za 18%.

7. Minimalna neto cijena sata za studentski posao u 2019. godini iznosi 23,44 kn.

8. Izvođač ima pravo na 50% uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom.

9. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i Pravilnika provodit će inspektori i drugi ovlašteni službenici nadležni za nadzor  propisa iz područja rada, poreza, prireza i doprinosa.

Napomenadatum dospijeća računa može biti prije datuma računa ukoliko ugovori nisu dostavljeni na obračun u zakonskom roku.

Naručitelj posla dužan je posredniku za račun izvođača isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.