06. srpnja 2018.
OBAVIJESTI

OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI SE PRIJAVLJUJU NA NATJEČAJ

Prema naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja, student (ili član obitelji) koji prima stipendiju, dužan je potpisati izjavu kojom izjavljuje koju vrstu stipendije prima (iz javnih izvora ili iz ostalih izvora). Ukoliko je stipendija iz ostalih izvora, uz potpisanu izjavu potrebno je priložiti presliku potvrde. Izjava o vrsti stipendije nalazi se u privitku ove Obavijesti.

 

Nadalje, vezano za tumačenje članka 5. točka 1. i članka 13. točka 1. (prava djece branitelja) Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je naputak prema kojem je potrebno primjenjivti članak 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Narodne novine 121/2017.

Smještaj u učeničke i studentske domove

Članak 126.

(1) Djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata imaju pravo na izravan smještaj u učeničke i studentske domove ako im prihod po članu kućanstva ne prelazi 60% proračunske osnovice i pod drugim uvjetima određenim posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti i način smještaja u učeničkim i studentskim domovima.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka ako ne udovoljavaju uvjetima za izravan smještaj u učeničke i studentske domove i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru imaju prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove tako da im se dodijeli dodatni broj bodova određen posebnim propisima kojima se uređuje uvjeti i način smještaja u učeničkim i studentskim domovima.