Obračun i fakturiranje Ugovora o djelu redovitog studenta

Objavljeno: 04. siječnja 2018.

Dana 8. prosinca 2017. ravnatelj Studentskog centra Pula donosi odluku o fakturiranju Ugovora o djelu redovitog studenta.

Odlukom o fakutriranju Ugovora o djelu redovitog studenta propisano je da će se, na zahtjev poslodavca, Ugovori o djelu redovitih studenata izdani u 2017. godini temeljem kojih je posao odrađen do 31.12.2017. godine, obračunati te izdati račun zaključno s datumom 31.12.2017., ako je ugovor dostavljen u Student servis do 15. siječnja 2018. godine.

Ugovori o djelu redovitih studenata temeljem kojih je posao odrađen do 31.12.2017. godine, a dostave se u Student servis nakon 15. siječnja 2018. godine, obračunat će se te će se izdati račun u 2018. godini s datumom računa u 2018. godini.