10. listopada 2017.
OBAVIJESTI

Dokumente za subvenciju treba predati do kraja listopada

Studenti koji su temeljem natječaja ostvarili pravo na subvenciju smještaja kod privatnih stanodavaca, dužni su najkasnije do 31. listopada dostaviti sljedeću dokumentaciju:

* potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2017/2018. (ne odnosi se na studente prve godine (brucoši) koji su potvrdu predali u prijavi za natječaj)

* uvjerenje o boravištu (podiže se u Policijskoj upravi Pula)

* IBAN tekućeg računa otvorenog isključivo na ime studenta (preslika kartice)

Navedena dokumentacija dostavlja se poštom ili osobno na adresu: Studentski dom Pula, Preradovićeva 28A, 52 100 Pula