Dokumente za subvenciju treba predati do kraja listopada

Objavljeno: 10. listopada 2017.

Studenti koji su temeljem natječaja ostvarili pravo na subvenciju smještaja kod privatnih stanodavaca, dužni su najkasnije do 31. listopada dostaviti sljedeću dokumentaciju:

* potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2017/2018. (ne odnosi se na studente prve godine (brucoši) koji su potvrdu predali u prijavi za natječaj)

* uvjerenje o boravištu (podiže se u Policijskoj upravi Pula)

* IBAN tekućeg računa otvorenog isključivo na ime studenta (preslika kartice)

Navedena dokumentacija dostavlja se poštom ili osobno na adresu: Studentski dom Pula, Preradovićeva 28A, 52 100 Pula