Prijava na natječaj

Objavljeno: 19. srpnja 2017.

 

Svi kandidati koji se prijavljuju na Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom Pula i subvencioniranje privatnog smještaja dužni su uz prijavni obrazac (prijava) ispuniti  i ostale odgovarajuće obrasce.

Ispunjene obrasce i traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu: Studentski dom Pula, Preradovićeva 28A, 52 100 Pula. Natječaj je otvoren do 31. srpnja 2017.

Ispunjavanjem samo prijave natječajni postupak nije proveden. Kandidati koji pošalju samo prijavu bez ostalih obrazaca, neće biti obuhvaćeni u postupku obrade natječajne dokumentacije.