Natječaj za smještaj studenata u studentski dom Pula i subvencioniranje smještaja studenata

Objavljeno: 13. srpnja 2017.

Od 3. srpnja 2017.g. do 31. srpnja 2017. otvoren je Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom Pula i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca u Puli u akademskoj godini 2017/2018.

Tekst natječaja i potrebni obrasci nalaze se u prilogu.

Za prijavu na natječaj potrebno je popuniti web formu PRIJAVA NA NATJEČAJ.