Na FET-u održana svečana promocija

Objavljeno: 27. prosinca 2016.
Na FET-u održana svečana promocija

Na pulskom Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u četvrtak, 22. prosinca, svečano je promovirano šest magistra ekonomije i 98 magistra poslovne ekonomije. Iz klupa ove prve visokoškolske institucije iz polja ekonomije osnovane izvan Zagreba dosada je uspješno izašlo preko osam tisuća studenata, a trenutno studij ekonomije i poslovne ekonomije sa smjerovima iz turizma, financijskog managementa, managementa i poduzetništva, marketinškog upravljanja i poslovne informatike pohađa dvije tisuće polaznika.

Ove godine, Fakultet je u suradnji s najutjecajnijim poslovnim tjednikom odlučio nagraditi tri najbolja studenta. Studenticama Ivani Živolić i Natali Vidmar Ivezić te studentu Ivanu Budiću uručene su godišnje pretplate na časopis Lider uz želje uprave Fakulteta na čelu s dekanicom prof. dr. sc. Danijelom Križman Pavlović da nastave s edukacijom i praćenjem gospodarskih zbivanja i aktualnih trendova u čemu im časopis može biti od velike pomoći.

Osim mogućnosti nastavka studiranja na dvama poslijediplomskim specijalističkim studijima ili pak znanstvenom usavršavanju na poslijediplomskom doktorskom studiju, Fakultet svojim najpoduzetnijim studentima osigurava pomoć u pokretanju samostalnog poslovnog pothvata putem SPIN-a – Studentskog poduzetničkog inkubatora, dok ostalima koji su u potrazi za zaposlenjem na raspolaganju stoji Centar za razvoj karijere.

Promoventi su promovirani u zvanja: magistar ekonomije (Diplomski studij Ekonomije),  magistar poslovne ekonomije (Diplomski studij Poslovne ekonomije; smjerovi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika) i diplomirani ekonomist (studenti po starom programu; VII/1 stupanj) – smjerovi: Financije, Poslovna informatika.

Diplomante su promovirali: prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović – dekanica FET-a, doc. dr. sc. Ksenija Černe - prodekanica za nastavnu djelatnost, izv.prof.dr.sc. Robert Zenzerović - prodekan za poslovne odnose i financije i doc. dr. sc. Dean Sinković - prodekan za znanstveno istraživačku djelatnost  i međunarodnu suradnju.

'Današnji čin rezultat je vašeg truda, zalaganja i studiranja. Diploma dokazuje da imate stručne kompetencije potrebne za zaposlenje, ali i znanje za daljnje usavršavanje. Čestitam vam uspješan završetak studija, te vam ujedno želim sve najbolje povodom nadolazećih blagdana', poručila je promoventima prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović – dekanica FET-a

SVEUKUPNO PROMOVENATA – 107
1.    SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ  EKONOMIJA (ZVANJE: MAGISTAR EKONOMIJE)  - 6
2.    SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA (ZVANJE: MAGISTAR POSLOVNE EKONOMIJE) – 98
3.    DODIPLOMSKI STUDIJ (STARI PROGRAM – VII/1; ZVANJE: DIPLOMIRANI EKONOMIST) – 3

1. SVEUČILIŠNI  DIPLOMSKI STUDIJ EKONOMIJA

1.    Jakir Goran
2.    Kenjereš Marija
3.    Sertić Željka
4.    Vidmar Ivezić Natali
5.    Živolić Ivana
6.    Županić Katarina


2. SVEUČILIŠNI  DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA

2.1. SMJER: FINANCIJSKI MANAGEMENT
1.    Bektić Sabrina
2.    Benčić Vedran
3.    Bernelić Iva
4.    Budić Ivan
5.    Cukon Dajana
6.    Gral Tatjane
7.    Kadrić Amer
8.    Liović Petra
9.    Mohorović Matija
10.    Molnar Teuta
11.    Pavelić Tijana
12.    Pereša Marko
13.    Radin Dajana
14.    Sandrić Marina
15.    Šajrih Josip
16.    Tomičić Kristian
17.    Tominić Valentina
18.    Vida Kristina
19.    Žajgar Sandra


2.2.  SMJER: MANAGEMENT I PODUZETNIŠTVO
1.    Banko Ines
2.    Bodetić Ana
3.    Borina Iva
4.    Božac Sandi
5.    Cetina Ivon
6.    Furčić Simon
7.    Ivić Maja
8.    Juranović Kristina
9.    Katić Nada
10.    Kremenić Ivana
11.    Milec Dario
12.    Pavlović Roberta
13.    Pivačić Petra
14.    Rabar Kristina
15.    Rocchetti Sara
16.    Sobočan Ines
17.    Spajić Vanja
18.    Širol Alison
19.    Škuflić Vedrana
20.    Telebuh Ina
21.    Tolić Luka
22.    Turkalj Martina
23.    Vincetić Dario
24.    Zadravec Elvis
25.    Zohar Zrinka

2.3. MARKETINŠKO UPRAVLJANJE
1.    Baf Valentina
2.    Beke Andrea
3.    Černjul Bernarda
4.    Dokupil Ljiljana
5.    Finderle Beke Dajana
6.    Gashi Egzon
7.    Ibrulj Sara
8.    Jagetić Daraboš Jasmina
9.    Janković Ljiljana
10.    Josipović Sara
11.    Kos Dajana
12.    Kramar Andrea
13.    Matić Bojana
14.    Miloš Marijana
15.    Perkov Dino
16.    Perković Anamarija
17.    Radolović Matija
18.    Savović Nenad
19.    Simonović Olga
20.    Stepčić Sara
21.    Stephen Maja
22.    Turkalj Katarina
23.    Valec Jelena
24.    Vlačić Gojčeta Tihana
25.    Vukšić Nikolina
26.    Živolić Joelle

2.4. TURIZAM I RAZVOJ
1.    Balja Mateja
2.    Batković Anka
3.    Benčić Marina
4.    Cvek Natalija
5.    Dosković Dolores
6.    Grgorović Dorothy
7.    Jurić Arijana
8.    Medaković Monika
9.    Milošević Sara
10.    Mrkonjić Tatjana
11.    Perković Dean
12.    Ružić Aleksandra
13.    Skejić Dinela
14.    Slavulj Marija
15.    Slavulj Sonja
16.    Stojnić Toni
17.    Trbojević Andrea
18.    Varat Ivana
19.    Zečević Tanja

2.5. POSLOVNA INFORMATIKA
1.    Blagović Luka
2.    Car Damir
3.    Kljajić Mario
4.    Lehkec Emina
5.    Miletć Klaudija
6.    Racan Luana
7.    Radosavljević Helena
8.    Udović Ugo
9.    Valić Ivan


3. SVEUČILIŠNI  DODIPLOMSKI STUDIJ (PO STAROM, VII/1)

3.1. SMJER: FINANCIJE
1.    Putinja Natali
2.    Šćulac Tina


3.2. SMJER POSLOVNA INFORMATIKA
1.    Petrović Nenad