09. ožujka 2016.
NOVOSTI

FET Pula: Osnovan Centar za razvoj karijera

FET: Osnovan Centar za razvoj karijera

 

Pri Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli osnovan je Centar za razvoj karijera. Njegovi su ciljevi umrežavanje i zapošljavanje studenata kod kvalitetnih poslodavaca. 

U nabavci je potpuno novi softver, kojim će Centar za razvoj karijera, a koji će potpuno besplatno djelovati pri FET-u u Puli, imati bazu svih postojećih studenata, sadašnjih te bivših - Alumnija i poslodavaca u Istri  te ih spajati pri zapošljavanju. Naime, kako ističe voditelj Centra, doc.dr.sc. Dean Sinković, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju FET-a "studenti već po upisu na fakultete moraju početi razmišljati o svom zapošljavanju i razvoju buduće karijere, te je kasno o tome razmišljati na završnoj godini studiranja".  Centar za razvoj karijera aktivno će posredovati da na tržištu rada te asistirati studentima u svim fazama istraživanja i karijere. Već se gradi baza podataka poslodavaca i studenata, a po njezinu okončanju i pokretanju novoga softvera, Centar će moći u jednome danu pomoći poslodavcu pronaći najidealnije kandidate za traženi posao.

Motivirati i pokrenuti studente za promišljanje o vlastitoj karijeri vrlo se uspješno u varaždinu realizira već dvije godine, a sada se isto pokreće i u Puli. Sinković istiće kako je plan bazu podataka studenata uz FET proširiti na cijelo Sveučilište, čime bi u potpunosti bili obuhvaćeni studenti u Puli. Poduzetnici u županiji pozivaju se na uključivanje u ovaj projekt jer će na taj način postati aktivni čimbenici zapošljavanja kvalitetnih kadrova na poluotoku.