13. srpnja 2016.
NOVOSTI

Besplatne ljetne jazz radionice

Besplatne ljetne jazz radionice

13. srpnja 2016. počinju besplatne ljetne jazz radionice u Društvenom centru Karlo Rojc.
              13. srpnja 2016. u 15.30 sati, u Društvenom centru Karlo Rojc održat će se Miles Davis radionica pod vodstvom predavača Christiana Pabsta. U ovoj radionici klavirist Christian Pabst predstavit će svoj magistarski rad, u kojem je detaljno istražio pristup harmonije, forme i ritma kvinteta, a također će raditi s polaznicima radionice o tome kako integrirati ove koncepte prilikom sviranja u bendu.
             14. srpnja 2016. u 15.30 sati, u Društvenom centru Karlo Rojc održat će se Kontrabas jazz radionica pod vodstvom predavača Hendrika Müellera. Tijekom radionice Hendrik Mueller će staviti glavni fokus na neke od najvažnijih temeljnih elemenata sviranja kontrabasa u jazz glazbi.
             15. srpnja 2016. u 15.30 sati u Društvenom centru Karlo Rojc održat će se posljednja radionica, a rječ je o Jazz campingu za klaviriste i gitariste pod vodsvom predavača Christiana Pabsta. Comping je jako bitna vještina za bilo kojeg klavirista i gitarista u jazz bendu.