26. veljače 2024.
NOVOSTI

Ljetni semestar ak. 2023./2024. - RASPOREDI

Ljetni semestar ak. 2023./2024. - RASPOREDI

Dragi studenti, s obzirom na to da danas započinju predavanja u ljetnome semestru, u nastavku teksta donosimo linkove na kojima možete pronaći (ako još niste) rasporede za ljetni semestar. 

FET - https://fet.unipu.hr/fet/za_studente/raspored_nastave

FFPU - https://ffpu.unipu.hr/ffpu/za_studente/raspored_nastave 

FOOZ - https://fooz.unipu.hr/fooz/za_studente/raspored 

MAPU - https://mapu.unipu.hr/_download/repository/mapu-raspored_23-24%20ljetni.pdf 

FIPU - https://fipu.unipu.hr/fipu/za_studente/raspored_nastave 

FPZ - https://fpz.unipu.hr/_download/repository/Raspored%20nastave%20zimski%20semestar%20%282023.-2024.%29Znanost%20o%20moru.docx.pdf 

MFPU - https://mfpu.unipu.hr/mfpu/za_studente/raspored_nastave 

TFPU - https://tfpu.unipu.hr/tfpu/za_studente/raspored_nastave

DAK - https://www.unipu.hr/dak/za_studente/raspored_nastave 

Puno sreće i uspjeha želimo svima u novim izazovima!