21. srpnja 2023.
NOVOSTI

Za sve one koji idu na jesenski rok: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavilo koliko ima slobodnih mjesta

Za sve one koji idu na jesenski rok: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavilo koliko ima slobodnih mjesta

Sukladno konačnim rang listama za srpanjski rok, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavilo je broj slobodnih mjesta po sastavnicama za rujanski rok. Valja napomenuti da broj objavljenih slobodnih mjesta za rujanski rok može biti samo veći, ovisno o upisima koji završavaju 28. srpnja, kada će Sveučilište dobiti konačne brojke.

Sveučilište u Puli ima ukupno osam Fakulteta i jedan prijediplomski sveučilišni studij. Nakon analize konačnih lista, zabilježeno je kako su se najboljima pokazali upisi na Fakultet prirodnih znanosti koji trenutno ima svega četiri slobodna mjesta, od kojih su dva namijenjena stranim studentima.

Također, važno je napomenuti kako Fakultet informatike ima ukupno 40 slobodnih mjesta, a novi online studij na hrvatskom jeziku broji tek dva slobodna mjesta, što puno govori o tome koliko je odjeknula novost o pokretanju online studija pri Sveučilištu u Puli i o samom značaju koji takvi studiji danas imaju.

Isto tako, na Dizajnu i audiovizualnim komunikacijama preostalo je tek 18 slobodnih mjesta, a na Fakultetu ekonomije i turizma ukupno 302 slobodna mjesta. Veliki je interes za studijskim programima pri ovom fakultetu, te se i očekuje veća popunjenost u rujnu. Najveći je interes svakako za novi online studij Primijenjena ekonomija koji broji još 42 slobodna mjesta.

Filozofski fakultet broji ukupno 115 slobodnih mjesta, a kao najatraktivniji studiji na ovom fakultetu svakako su se pokazali Japanski jezik i kultura te Engleski jezik i književnost. Japanski jezik i kultura na jednopredmetnom studiju broji tek četiri slobodna mjesta dok na dvopredmetnom studiju slobodnih mjesta nema. Engleski jezik i književnost (dvopredmetni studij) broji ukupno tek 11 slobodnih mjesta.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti broji ukupno 63 slobodnih mjesta, a interes za studijskim programima koje FOOZ nudi iz godine u godinu ne jenjava. Tome svakako pridonosi i činjenica što FOOZ nudi i doktorski studij.

Muzička akademija broji 13 slobodnih mjesta, a Medicinski fakultet broji ukupno 41 slobodno mjesto. Nešto manje upisa bilo je na Stručnom studiju Proizvodno strojarstvo gdje ima još 27 slobodnih mjesta te Tehničkom fakultetu koji ima 71 slobodno mjesto. Sveučilište svakako računa na to da će se kvota na određenim smjerovima popuniti na drugom i trećem upisnom roku, budući da je interes za rujanski rok uistinu velik.

Sukladno svemu navedenom, Sveučilište ima sveukupno 432 slobodna mjesta u okvirima redovitog studiranja, 43 slobodna mjesta namijenjenih stranim studentima te 193 slobodna mjesta namijenjena izvanrednim studentima.

Promjena upisnih trendova

U odnosu na prošlu godine, omjer prvih izbora i kvote je povećan, što jasno ukazuje na to da je više studenata prepoznalo studije pri Sveučilištu kao svoj prvi izbor, a to je više nego pozitivna činjenica te ujedno dokaz promjene upisnih trendova na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Treba svakako imati na umu kako je u navedenim ukupnim brojkama uračunata i kvota za strane studente te kvota za izvanredne studente.

Važno je napomenuti kako studenti do 28. srpnja trebaju ažurno pratiti statistike, budući da će se spomenute brojke sukladno upisima u ljetnom roku u narednim danima još mijenjati. Broj slobodnih mjesta za rujanski rok može biti i veći od ovog, ali manji ne.

Za sve informacije na raspolaganju je Ured za studente,a studenti zainteresirani za Primijenjenu ekonomiju online pozivaju se da se, ukoliko imaju pitanja ili nejasnoća, obrate na e-mail: sstjepan@unipu.hr, dok se zainteresirani studenti za online studij informatike jave na ovaj mejl: fipu-ured@unipu.hr.

Više o uvjetima upisa možete pročitati u tekstu Natječaja, a sve informacije o upisima i studijskih programima mogu se pronaći na novim stranicama za upise Sveučilišta u Puli.

Preuzeto sa Srednja.hr.