16. ožujka 2023.
NOVOSTI

UNIPU na sajmu poslova

UNIPU na sajmu poslova

Sveučilište J. Dobrile u Puli sudjelovalo je na Sajmu poslova 2023. u Labinu.

Sajam je bio podijeljen na dva dana, 9. i 10. ožujka 2023. godine. Prvi je dan bilo predstavljanje poduzetnika i službeno otvorenje Sajma dok je drugi bilo predstavljanje Sveučilišta i Veleučilišta i uručenje nagrada. 

Sveučilište u Puli održalo je izlaganje kako bi ukratko predstavilo rad Sveučilišta i maturante upoznalo s fakultetima i studijima na Sveučilištu. Također, Sveučilište je imalo svoj info pult s promotivnim materijalima svih sastavnica. Odaziv je bio velik, a na sva pitanja odgovore su dale djelatnice Sveučilišta, prof. dr. sc. Mirjana Radetić- Paić, prorektorica za akademska pitanja, upise i potporu studentima, Tea Jačimović, voditeljica Centra za razvoj karijera UNIPU i Dina Cvek Zubaj iz Ureda za komunikacije, brendiranje i odnose s javnošću.