12. ožujka 2023.
NOVOSTI

Informativni dan za roditelje - 24. ožujka 2023.

Informativni dan za roditelje - 24. ožujka 2023.

Sveučilište J. Dobrile u Puli organizira Informativni dan za roditelje koji će se održati na  Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" pri Sveučilištu u Puli, 24. ožujka 2023. godine u popodnevnim satima.

HODOGRAM

14h - 17h: info pultovi sastavnica Sveučilišta (u foajeu FET-a)

16h - 16.30h: Predavanje u dvorani Pula

16.30h - 17h: Šetnja prostorima Sveučilišta