28. veljače 2023.
NOVOSTI

Javna rasprava

Javna rasprava

U svrhu izrade konačnog sadržaja Pravilnika o poticanju i honoriranju znanstvene izvrsnosti djelatnika Sveučilišta Jurja Dobrile u PulI pozivamo sve zainteresirane da pošalju svoje prijedloge, komentare, preporuke i sugestije na predloženi Pravilnik putem e-maila na marijana.bozic@unipu.hr najkasnije do 29. ožujka 2023. godine.

Prijedlog Pravilnika preuzmite u nastavku: